Rekrutacja

Rekrutacja w naszej szkole odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w:

Zarządzenie Wójta Gminy Bartoszyce

z załącznikami Nr 1 i Nr 2

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji do szkoły podstawowej

Postępowanie rekrutacyjne w 3 krokach:

01.

Pobierz i wypełnij właściwy formularz wniosku

>> Tutaj << 

lub w sekretariacie szkoły.

02.

Dostarcz lub prześlij wniosek zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

03.

Oczekuj na decyzję Komisji Rekrutacyjnej i potwierdź na piśmie wolę przyjęcia dziecka.

Postępowania rekrutacyjne prowadzone są w terminach, określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Bartoszyce (Zał. Nr 1 i Zał. Nr 2).